Městská knihovna v kronikách 2005-2010

Městská knihovna v roce 2005

Ve dvou odděleních knihovny bylo v roce 2005 zaregistrováno 806 čtenářů, z toho 296 v oddělení pro děti a mládež. Návštěvníci si zapůjčili celkem 28.354 knih, malí čtenáři 3.899. V knihovně pracují dvě stálé knihovnice (včetně vedoucí) a v případě potřeby vypomáhá paní Marie Písková z odboru školství a kultury MěÚ Lovosice. Roční příspěvek pro dospělé činí 100,- Kč, pro děti do 15 let 20,- Kč. V roce proběhlo 32 vzdělávacích a výchovných akcí, z tohoto počtu jich bylo 10 pro dospělé. Po celý měsíc březen byla v oddělení pro dospělé pořádána v úterý od 8 do 12 hodin akce „Nebojte se internetu a e-mailu“.

V lovosické knihovně je pro čtenáře k dispozici široká škála novin a časopisů s čtenářským minikoutkem, návštěvník může využít také přístup k internetu (internet je k dispozici na 2 počítačích pro veřejnost). Periodik se nakupuje za cca 40 000,- Kč/rok.

V dětském oddělení je slušný výběr CD-ROM, které si děti mohou prohlížet na počítači a na dvou počítačích je pro děti zdarma k dispozici internet. Pro nějaké potřebné informace nebo na internet denně přichází mnoho lidí, a to i občané, kteří nejsou v knihovně registrováni. Návštěvníků přišlo za rok 12 208, pro názornost – kdyby pokaždé přišel jiný, vystřídali by se všichni občané Lovosic a někteří i dvakrát. Co se týče složení – v dětském oddělení dívky více čtou, chlapci se více zajímají o CD-ROM, eventuálně internet. Mezi dospělými je také více čtenářek, ale u seniorů čtou i pánové, asi na to mají více času, než když chodili do zaměstnání.

V říjnu proběhl jako každoročně ve dnech 3. -7.10. celostátní Týden knihoven, tentokrát již 9. ročník. Cílem této akce je prezentace knihoven jakožto institucí, jejichž základní funkcí je zprostředkovat uživatelům informace, nejen pouze půjčovat knihy. V naší knihovně se uskutečnila přednáška o Boženě Němcové a následovalo společné čtení Babičky.

Pro děti se během roku uspořádala řada různých soutěží a besed. V únoru proběhla soutěž o ceny na téma „Božena Němcová a její dílo“; soutěž navazovala na výstavku k 185. výročí narození Boženy Němcové. V březnu byly uspořádány pro školy besedy na téma „Vítejte v knihovně“ (pro 1. třídy), „Česká pohádka (II. a III. třída) a „Spisovatelé a ilustrátoři“ (IV. – V. tř.). V knihovně se vystřídalo přes 180 dětí. Ve dnech 30.3.-1.4. proběhl test o Internetu. V měsíci dubnu se uskutečnila výstavka o životě a díle Hanse Christiana Andersena (200. výročí narození a 130. výročí úmrtí).

19. května se lovosické děti zúčastnily III. ročníku dětské vědomostní soutěže „MÁŠ FILIPA?“ v pobočce Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Zúčastnily se knihovny z Budyně nad Ohří, Hoštky, Litoměřic, Lovosic, Nových Kopist, Pokratic a Roudnice nad Labem. Soutěž se skládala ze dvou částí – písemné a ústní. O vítězství se rozdělily děti z Lovosic a Roudnice nad Labem. Lovosické družstvo ve složení Roman Luong a Martin Luong obsadilo ve své kategorii I. místo. O prázdninách probíhala celostátní soutěž „Namaluj, napiš, co se ti nelíbí ve městě (vesnici) kde žiješ“. Na podzim se uskutečnila výstavka knih „ … přečti si báje, bajky, pověsti, legendy…“ a do konce roku mohly děti odpovídat na soutěžní kviz na toto téma. Kroužek„Malý knihovník“ měl pozastavenu činnost, protože v dětském oddělení došlo za plného provozu k určité reorganizaci a přebalování knih. Přesto ale byla knihovna vánočně vyzdobena a pro děti byla uspořádána besídka spojená s vyprávěním o dřívějších Vánocích a zpěvem koled.

38 let mezi knihami (Vedoucí knihovny Vlasta Somrová odchází do důchodu)

Vlasta Košnařová nastoupila do lovosické knihovny před dlouhými 38 lety, v červnu 1967, po ukončení lovosické střední všeobecné vzdělávací školy (obdoba dnešního gymnázia). Za ten čas se všechno změnilo. Měnila se sama slečna Vlasta, brzy po nástupu do práce se provdala a stala se paní Somrovou, narodil se jí syn. Při zaměstnání si pak doplnila kvalifikaci studiem nástavby na střední knihovnické škole v Praze. Pracovala v dětském oddělení, potom v oddělení pro dospělé, po odchodu předchozí vedoucí Marie Šauflové do starobního důchodu se stala k 1. září 1980 vedoucí knihovny.

Ve čtvrtek 24. února se paní Somrová se svým prvním a jediným pracovištěm a dlouholetou spolupracovnicí Vlastou Rybínovou loučila, neboť ke dni 9. února přijala plný invalidní důchod. Rozloučit se s ní přijely i kolegyně z  Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích Stanislava Szaffnerová a Jana Němcová, se kterými po celé ty roky spolupracovala. Zavzpomínat přišli také pracovníci z  Městského úřadu, starosta Lovosic Jan Kulhánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Alena Zelenková, vedoucí odboru správního Zdeňka Fleková, do jejíhož odboru kultura až do konce roku 2002 patřila, a nová knihovnice Zdeňka Černá.

Vedoucí knihovny: Vlasta Somrován do 9. února 2005
Vlasta Rybínová

Komentáře nejsou povoleny.