Městská knihovna v kronikách 2005-2010

Městská knihovna v roce 2010

V městské knihovně pracovaly dvě knihovnice, vedoucí knihovny Zdeňka Černá a Marcela Malecká. Vlasta Rybínová odešla do starobního důchodu a pracovala dále jen na zkrácený úvazek 0.3. Registrační poplatek pro děti do 15 let činil 20 korun a pro dospělé 100 korun/ rok. Důchodci ve věku nad 70 let mají půjčování knih i časopisů zdarma. V knihovním fondu bylo zařazeno 35820 knihovních jednotek, 10 839 ks naučné a 24 981 ks krásné literatury. V tomto roce bylo v knihovně zaregistrováno 844 čtenářů; z tohoto počtu bylo 293 čtenářů do 15 let. V knihovně bylo celkem 15 235 návštěvníků, kteří si zapůjčili dohromady 36 105 knih a periodik. Děti si zapůjčily 4527 knih beletrie a 950 knih naučné literatury, dospělí 23 803 knih krásné a 3492 knih naučné literatury. Časopisů bylo zapůjčeno 3 333 kusů. Všechna čísla proti roku 2009 jsou mnohem vyšší.
Celý rok docházely do knihovny na exkurze děti z lovosických škol a dalších organizací, v lednu přišly ve dvou skupinách děti z družiny 4. ZŠ. Na první návštěvu knihovny dorazily v březnu děti z MŠ Sady Pionýrů. Knihovnice si s nimi povídaly o knížkách, knihovně a hlavně o tom, jak s knížkami správně zacházet. Děti se velmi aktivně zapojily do besedy o domácím čtení a oblíbených pohádkových hrdinech, nejen z knížek, ale i filmů. V dubnu proběhly další knihovnické lekce pro ZŠ – v knihovně se postupně vystřídaly všechny třídy prvního stupně I. ZŠ. Knihovnu navštívily i 2. třídy školy praktické. Další knihovnické lekce pro MŠ „Poprvé v knihovně“ pokračovaly v září. Knihovnická lekce s besedou se uskutečnila pro 6. třídu I. ZŠ. V říjnu se konaly knihovnicko-bibliografické lekce pro studenty SOU a žáky ZŠ.
V únoru byla v obou odděleních instalována tematická výstavka k 120. výročí narození Boženy Němcové. V dětském oddělení proběhl zároveň soutěžní kvíz o životě a díle této spisovatelky. Výstavka knih s mottem „ Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu“ se uskutečnila v květnu v dětském oddělení. O knihy s „koňskou“ tématikou mají děti tradičně velký zájem, ať už o beletrii nebo i naučnou literaturu.

V rámci Měsíce čtenářů v březnu knihovna nabídla čtenářům tyto akce a výhody:
Oddělení pro dospělé

  1. Přiveďte si svého čtenáře Každý čtenář, který přivede nového, u nás dosud neregistrovaného čtenáře, získá po jeho zaregistrování 50% slevu na příští roční registrační poplatek.
  2. Noví čtenáři Do konce března 2010 zaplatí za první registrační poplatek jen 50,- Kč.
  3. Internet pro seniory Potřebujete poradit se založením e-mailové adresy, s posíláním pošty, s vyhledáváním na internetu …? Knihovnice Vám rády poradí a pomohou.
  4. Amnestie pro opozdilce Využijte možnosti do konce března 2010 vrátit knihy po výpůjční lhůtě bez sankčních poplatků!

Oddělení pro děti a mládež

  1. Přiveď nového čtenáře Děti získají za nového člena naší knihovny jednu roční registraci zdarma a navíc malý dárek. Nový čtenář bude zaregistrován do konce března 2010 zdarma.
  2. Soutěž Cesty s básníkem – u příležitosti 200. výročí narození Karla Hynka Máchy Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích pořádala regionální výtvarně-vědomostní soutěž, které se zúčastnila i lovosická knihovna.
  3. Výroba knižních záložek Malujte, stříhejte, lepte…, fantazii se meze nekladou. Vyrobte záložku s jarním motivem jako dárek pro čtenáře dospělého oddělení.
  4.  Amnestie pro opozdilce a zapomnětlíky Platí i v dětském oddělení – hlavně pro ty, kteří knihy nevracejí již delší dobu. Využijte této možnosti a vyhněte se placení vysoké pokuty, pokud knihy vrátíte v pořádku do konce března.

Celý rok probíhalo vyřazování beletrie pro dospělé, oprava a přebalování poškozených knih. Vyřazování detektivek z půjčovny i skladu, přebalení a srovnání v regálech, probíhalo v květnu za pomoci studentů na praxi. V červnu byla provedena pololetní urgence upomínek v obou odděleních. Proběhlo vyřazování časopisů a periodik pro děti i dospělé. O prázdninách se v dětském oddělení konaly soutěže v pexesu, ve hře Člověče, nezlob se apod. – výhrou byl volný čas na internetu a drobné dárky.

Týden knihoven 4. – 10. října

V dětském oddělení vytvářely děti s rodiči roztodivné figurky – Podzimníčky. Tvořilo se dle vlastní fantazie či předloh z ozdobných tykviček a dalších přírodních materiálů. Některé bytůstky byly zvláště půvabné. Dětské oddělení bylo otevřeno dospělým čtenářům i nečtenářům. Dospělí si měli možnost prohlédnout výstavu zdařilých dětských výrobků Podzimníčci a naučit se balit knihy po knihovnicku. Začátečníci mohli za pomoci knihovnic proniknout do tajů internetu, e-mailu… a samozřejmě si prohlédnout knihy svého dětství, ale i soudobou tvorbu pro děti a mládež. Listopad byl věnován generálnímu úklidu knihovny, včetně skladových prostor.

Ve spolupráci s nakladatelstvím THOVT proběhla v prosinci akce „Kupte dětem pod stromeček knihu!!!“ Ve dnech 1. až 22. prosince byly v knihovně prodávány velmi pěkné a hodnotné knihy z produkce tohoto nakladatelství. Celkem během roku proběhlo 25 kulturně-vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Beseda nad knihou o letcích-hrdinech a vlastenectví

Počátkem prosince proběhla v městské knihovně zajímavá beseda s autory knihy Českoslovenští letci v RAF – litoměřický region. Autory knihy o hrdinech, kteří nasazovali své životy v těžkých bojích v 2. světové válce, jsou dlouholetí sběratelé informací o hrdinech Zdeněk Najman a Tomáš Rotbauer. Publikaci vydala za pomoci sponzorů Severočeská vědecká knihovna a medailonky 22 letců pro tisk upravila editorka Anna Stará. Knihu si při besedě mohli přítomní i prohlédnout a zájemci si ji mohou v městské knihovně též zapůjčit.

Úvodem přečetla vedoucí knihovny Zdeňka Černá úryvek z knihy; byl o rozloučení maminky Antonína Zimmera se synem v červnu 1939. Pak se besedovalo. Nadšení sběratelé údajů o letcích – hrdinech Zdeněk Najman a Tomáš Rotbauer se dali šťastně dohromady. Pan Najman měl řadu informací v rukopise, některé materiály vyšly v Lovosickém dnešku. Nápad vydat knihu o letcích z regionu dostal Tomáš. „Přidal jsem své poznámky a sháněl vhodné fotografie, jezdil do různých archivů… Podařilo se mi zjistit, kde zahynuly matka a sestra Oty Bauera“, sděluje přítomným Rotbauer. Organizační práce a přípravu materiálů pro tisk zajistila Anna Stará.

V roce 2010 bylo vyřízeno 105 požadavků na zápůjčky prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. V knihovně je celkem 7 počítačů, 5 počítačů je připojených k internetu, využilo je 3 110 návštěvníků. Kulturních akcí, besed a výstav proběhlo 25, návštěvníků bylo 600. Do knihovny docházelo celkem 47 různých časopisů a novin. Webová stránka http://knihovna.lovosice.com byla navštívena 10 025x. Pro veřejnost je knihovna otevřena v pracovních dnech denně kromě čtvrtku. Návštěvnost knihovny fyzicky i po internetu se rapidně zvýšila – zvýšil se i počet registrovaných čtenářů o 65 – z 779 na 844.
Vedoucí knihovny: Zdeňka Černá

Komentáře nejsou povoleny.