Městská knihovna v kronikách 2005-2010

Městská knihovna v roce 2009

K 1. květnu byl zrušen odbor školství, kultury a památkové péče; oddělení městské knihovny bylo z tohoto odboru převedeno do odboru vnitřních věcí. Vedoucí knihovny byla od 1. 6. jmenována paní Zdeňka Černá, dosavadní vedoucí Vlasta Rybínová odešla do starobního důchodu a pracovala dále jen na zkrácený úvazek 0.3. Ze zrušeného odboru školství, kultury a památkové péče přešla do městské knihovny paní Marcela Malecká. Registrační poplatek pro děti do 15 let činil 20 korun a pro dospělé 100 korun/ rok. Důchodci ve věku nad 70 let mají půjčování knih i časopisů zdarma.

V tomto roce bylo v knihovně zaregistrováno celkem 779 čtenářů (počet obyvatel v roce 2009 byl 8 818); z tohoto počtu bylo 284 čtenářů do 15 let. V knihovně bylo celkem 14 415 návštěvníků, kteří si zapůjčili dohromady 31 790 knih a periodik. Děti si zapůjčily 3355 knih beletrie a 869 knih naučné literatury, dospělí 21 261 knih krásné a 2 961 knih naučné literatury. Časopisů bylo zapůjčeno 3 344 kusů. Pro děti jsou k dispozici časopisy Čtyřlístek, Sluníčko, Mateřídouška, Tom a Jerry, Kačer Donald, ABC, Bravo, časopisy o zvířatech atd.

V lednu a únoru navštívilo Oddělení pro děti a mládež několik tříd MŠ. Po krátkém povídání o knihovně a knížkách proběhla beseda o oblíbených knížkách dětí, pohádkových postavičkách i o domácím čtení. Následovalo čtení, soutěž a malování. Děti si z knihovny odnesly spoustu zážitků a pozvánky do knihovny formou kartičky Malý čtenář, letáčky o správném zacházení s knížkou a také malý dárek – záložky s oblíbenými hrdiny. V únoru byla v dětském oddělení tematická výstavka – Knížky, při kterých Vás bude mrazit. Jednalo se o v současnosti dětmi velice oblíbený a žádaný žánr dětských hororů, detektivek a strašidelných, dobrodružných a fantasy knih.
V březnu, Měsíci internetu a knihy, se konalo několik exkurzí a knihovnických lekcí pro školy. Pro seniory, nezaměstnané a ženy na MD probíhaly dopolední lekce práce s internetem. Uskutečnila se amnestie pro zapomnětlivé čtenáře. Konala se beseda „Jak vlastně ti nevidomí čtou?“ Manželé Krajíčkovi seznámili návštěvníky s historií Braillova bodového písma, názorně předvedli, jak se čte a píše. Potom zodpověděli některé dotazy, týkající se života zrakově postižených. Proběhla i zajímavá soutěž o ceny. V dubnu probíhaly další knihovnické lekce pro ZŠ a besedy pro MŠ. Knihovnu navštívily také 4 třídy ZŠ speciální a odpoledne školní družiny. V červnu byla vyhlášena prázdninová soutěž 2009 a v září vyhodnocena. Opět začaly knihovnické lekce „Poprvé v knihovně“ pro MŠ a 1. třídy.

TÝDEN KNIHOVEN v lovosické knihovně 5. – 10. října 2009
U příležitosti celostátní akce „Týden knihoven“, který pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, knihovna přichystala pro své čtenáře několik akcí: v rámci čtenářské „amnestie“ měli tento týden čtenáři obou oddělení možnost vrátit do knihovny knihy i ostatní dokumenty, které mají již dlouho vypůjčené (překročení výpůjční lhůty), přičemž jim nebyl účtován poplatek z prodlení (pokuta). Novým čtenářům byla tento týden nabídnuta registrace na rok zdarma. Byla upravena výstavka Kniha mého srdce – tematicky zaměřená výstavka vítězných knih v celostátní anketě Kniha mého srdce. Ve středu 7. října proběhla od 9 do 12 hodin Lekce internetu. Jednalo se o „Internet pro začátečníky“ a bylo nabídnuto bezplatné proškolení zájemců o práci s internetem. V dětském oddělení se konalo setkání k poslechu z knihy Harry Potter na CD v podání Jiřího Lábuse a čtení z oblíbených knížek našich malých čtenářů.
V listopadu přišla na návštěvu MŠ ze Sulejovic. Ve dnech 18. – 27. 11. byla knihovna zavřena z důvodu malování a úklidu. 14. prosince se v dětském oddělení uskutečnilo „předvánoční odpoledne“. Všichni přítomní společně strojili stromeček a vánočně vyzdobili knihovnu, proběhla i soutěž o Vánocích a vánočních zvycích. Děti psaly dopisy Ježíškovi – co by si přály pod stromeček pro sebe, ale i pro knihovnu, vyráběly vánoční přáníčka či jmenovky na dárky… Návštěvníky očekávaly koláčky a vánoční cukroví, ovoce a čaj.

V minulém roce bylo vyřízeno 103 požadavků na zápůjčky prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. V knihovně je celkem 7 počítačů, 5 počítačů je připojených k internetu, využilo je 506 návštěvníků. Kulturních akcí, besed a výstav proběhlo 27. Do knihovny docházelo celkem 49 různých časopisů a novin. Webová stránka http://knihovna.lovosice.com byla navštívena 9 214 x. Pro veřejnost je knihovna otevřena v pracovních dnech denně kromě čtvrtka, a to celkem 23 hodiny.
Vedoucí knihovny: Vlasta Rybínová do 30. 5., Zdeňka Černá od 1. 6. – trvá

Komentáře nejsou povoleny.