Městská knihovna v kronikách 2005-2010

Městská knihovna v roce 2008

V tomto roce bylo v knihovně zaregistrováno celkem 773 čtenářů (počet obyvatel v roce 2008 byl 8 872); z tohoto počtu bylo 264 čtenářů do 15 let. V knihovně bylo celkem 10 300 návštěvníků, kteří si zapůjčili dohromady 31 552 knih a periodik. Děti si zapůjčily 2974 knih beletrie a 1252 knih naučné literatury, dospělí 21 126 knih krásné a 6070 knih naučné literatury. Časopisů bylo zapůjčeno 3527 kusů. Naše dvě knihovnice provedly za pomoci pracovnic z odboru školství a kultury Městského úřadu ve dnech 11.-21.2. revizi knižního fondu (při přípravě revize byly přerovnány knižní regály a upomenuti čtenáři).
Je přímo neuvěřitelné, co naše pouhé dvě pracovnice v knihovně za ten rok dokázaly: v lednu chodily na besedy děti z mateřských škol; po krátké knihovnické lekci si s nimi knihovnice povídaly o knížkách – děti se nejvíce zapojovaly do povídání o zvířátkách a na závěr dostaly kartičku Malý čtenář a obrázkový letáček – Jak zacházet s knihou. Také byly pozvány do knihovny s rodiči. Poplatek pro děti činí 20,- Kč/rok; za tuto cenu si dítě nejen může vypůjčovat celý rok knihy podle vlastního výběru, ale má přístup k CD-ROM a internetu. V oddělení pro děti a mládež je k dispozici mnoho knížek pro malé děti, leporela, básničky, říkadla, krásně ilustrované pohádkové knihy, encyklopedie pro nejmenší i starší.

Občas se konala i zajímavá odpoledne – vědomostní kvizy, společná četba nebo výroba okrasných předmětů pro výzdobu knihovny. V létě proběhla také prázdninová soutěž Kraj a město, ve kterém žiji… V oddělení pro mládež se v listopadu přestavovalo, malovalo a nakonec i uklízelo. Paní Černá upravila jednu z místností pro nejmenší čtenáře, aby se jim v knihovně líbilo. V místnosti určené větším dětem přibyl počítač s katalogem knih a několik studijních míst. V prosinci byla knihovna vánočně vyzdobena a uskutečnila se i výstavka knížek s vánoční tématikou – „Vánoce a Ježíšek v knížkách“.
V březnu se uskutečnil Měsíc internetu a knihy: proběhly exkurse a knihovnické lekce pro školy a dopolední lekce práce s internetem pro seniory, nezaměstnané a ženy na mateřské dovolené. Pro zapomnětlivé čtenáře se uskutečnila amnestie. Knihovnické lekce pro ZŠ a besedy pro MŠ pokračovaly také v dubnu. V oddělení pro děti a mládež byla připravena výstavka knih a dokumentů ke 130. výročí narození Eduarda Štorcha. Pro nové žáčky MŠ proběhly besedy „Poprvé v knihovně“ také v září. V říjnu navštívilo knihovnu rovněž 14 dětí z přípravné třídy ZŠ Všehrdova ul. V listopadu přišly na návštěvu knihovny děti z mateřské školy v Sulejovicích a děti z lovosické školy praktické. Během celého roku se seznámili s praxí výpůjček v knihovně žáci prvních ročníků všech oboru Střední odborné školy technické a zahradnické.

V minulém roce bylo vyřízeno 98 požadavků na zápůjčky prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. 5 počítačů je v knihovně připojených k internetu, využilo je 506 návštěvníků. Kulturních akcí, besed a výstav proběhlo 23. Do knihovny docházelo celkem 49 různých časopisů a novin. Za rok 2008 přibylo celkem 1553 knihovních jednotek a ubylo 557. V knihovně bylo registrováno k 31. prosinci 32 884 knihovních jednotek. Webová stránka http://knihovna.lovosice.com byla navštívena 5 314x. Pro veřejnost je knihovna otevřena v pracovních dnech denně kromě čtvrtka, a to celkem 23 hodiny. V rámci Lovosicka byla nově otevřena v prosinci 2008 obecní knihovna v Solanech.
Vedoucí knihovny: Vlasta Rybínová

Komentáře nejsou povoleny.