Městská knihovna v kronikách 2005-2010

Městská knihovna v roce 2006

Letošní rok je pro lovosickou knihovnu důležitým, dostala vlastní webovou stránku na internetu s adresou http://knihovna.lovosice.com. Na této adrese jsou veškeré informace, které čtenář potřebuje, od knihovního řádu přes výpůjční dobu až třeba po katalog. Naše knihovna na své stránce zprostředkovává i zajímavou službu Ptejte se knihovny, která je určena nejširší veřejnosti.

V Městské knihovně bylo v k 31. 12. 2005 celkem 30 870 knih, k 31. 12. 2006 už 31 624 knih. Audiovizuálních dokumentů bylo 31, periodik docházelo 44. K 31. 12. 2006 bylo registrováno 835 čtenářů, z toho čtenářů do 15 let 301. Návštěvníci v knihovně celkem: 12 691. Meziknihovní výpůjční službou bylo zapůjčeno 133 publikací.
Ve dnech 2. – 6. října se uskutečnil už podesáté každoroční Týden knihoven, tentokrát s mottem „Cesta do knihovny“ a v naší knihovně proběhla v jeho rámci i zajímavá anketa „Co mi chybí v naší knihovně“. Byla to velmi záslužná akce a knihovnice se z ní dozvěděly, po čem jejich čtenáři touží. Na mnohé akce ale bohužel buď není dost místa, nebo personálu. Anketa byla uvedena také na internetu.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ – většina čtenářů napsala, že je spokojena – (Tím knihovnicím pochopitelně udělali radost a ty slibují, že se do budoucna vynasnaží je nezklamat.)
Několik čtenářů by uvítalo větší prostory a modernější vybavení – Nově se musí počítat s prostory pro hudební oddělení a s dostatečně velkou čítárnou, která by mohla sloužit i pro studium prezenčních výpůjček, tak i eventuálně pro autorská čtení, která jsou běžná jak v Litoměřicích, tak v Roudnici nad Labem (doplněno 2010 – i v Libochovicích).

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ – Děti byly podstatně kritičtější, měly plno nápadů, mnohdy zajímavých, ale i úplně praštěných: uvítaly by delší otevírací dobu, více soutěží a akcí (To vše souvisí s výše zmíněným počtem zaměstnanců, snad se i to časem zlepší.)
Děti se často vyjadřovaly k vybavení knihovny nábytkem, kritizovaly zastaralé vybavení, výzdobu, chybějící regály na tašky a batohy…. (Tyto nedostatky knihovnice také vnímají a budou se snažit něco zlepšit – zatím alespoň ten regál na tašky, věšák na bundy a taburetky na sezení, hlavně při besedách. Taky nové plakáty se brzy objeví.)
chybějící literatura (Někomu chybí knihy o koních, dalšímu hokejové a fotbalové publikace, dále byla často zmiňována edice Dóóóóst dobrý…, knížky a časopisy WITCH, dětské horory, knihy Thomase Breziny, knihy o dějinách atd. atd. I řada časopisů byla zmíněna. To se vyjadřovali ti, kteří k radosti knihovnic čtou. Těm opět slibují, že na jejich přání bude při nákupu knih myšleno.

Lepší uspořádání knih (V dětském oddělení již druhý rok probíhá vyřazování, opravy a přebalení knih. Zatím jsou takto nově upraveny a srovnány knížky pro větší děti (zeleně označená beletrie a modré dobrodružné a napínavé knížky). Nyní se usilovně pracuje na části pro malé děti (červeně označené pohádky, básničky, říkadla…).
Celý týden byl plný akcí jak pro děti, tak i pro dospělé čtenáře. V dětském oddělení se ve středu 4. října společně četlo z knih Ivony Březinové, konala se vyřazovací soutěž v PEXESU. V budoucnu budou děti vyrábět zvířátka z podzimních plodů (kaštanů, žaludů, ořechů, šípků apod.) – je zajímavé, že tato zábava přetrvala desetiletí.

Pro dospělé se v Týdnu knihoven zdarma surfovalo na internetu a pořádány byly i oblíbené lekce internetu, výuka byla zaměřena na hledání v katalozích knihoven. V obou oddělení byla amnestie pro zapomnětlivé čtenáře a probíhala výše zmíněná anketa. V rámci amnestie se do knihovny vrátilo pár dost dlouho nedobytných knih. To se týká hlavně oddělení pro děti a mládež – upomínka byla odpuštěna 12 čtenářům. V oddělení pro dospělé využili amnestie 4 čtenáři. Pro školáky a studenty byly připraveny i knihovnicko-bibliografické lekce.

Městská knihovna v Lovosicích získala dotaci na zlepšení knihovního systému ve výši 60 000 Kč od Ministerstva kultury České republiky – jde o změnu knihovního systému LANIUS na modernější systém CLAVIUS. O peníze se žádalo město v prosinci 2005 na základě žádosti zpracované vedoucí knihovny. Program Veřejné informační služby knihoven pro rok 2005 pomůže zjednodušit některé činnosti knihovnic, například evidenci čtenářů a výpůjček, ale také propojit knihovnu s ostatními knihovnami v republice a tak zlepšit informovanost čtenářů o literatuře, která v lovosické knihovně není k dispozici. Částka od MK představuje téměř 70% požadovaných nákladů na úhradu zkvalitnění knihovního systému, zbývající částku doplatilo město z rozpočtu.

Od začátku dubna 2006 je v Městské knihovně v Lovosicích pro registrované čtenáře levnější použití počítače (včetně internetu). Dospělí čtenáři platí nyní 50 haléřů za 1 minutu, neregistrovaní korunu jako dříve všichni – děti do 15 let mají přístup na počítač s internetem zdarma. Knihovna si od tohoto kroku slibuje zvýšení počtu registrovaných čtenářů a zdá se, že oprávněně. Za období duben-květen se zaregistrovalo 48 čtenářů, z tohoto počtu 10 úplně nových. Sleva oslovila hlavně studenty, kteří si znovu obnovují registraci. Průměrně denně využívá internet asi 5 lidí – neplatí se za internet, ale za použití počítače (lze si třeba udělat jen nějaké poznámky a vytisknout si je). V březnu proběhly lekce internetu pro seniory, pro ženy v domácnosti a nezaměstnané.

Většina akcí pořádaných pro dětí je přijímána s nadšením, ať už jsou to různé soutěže a kvizy nebo různé modelování, vyrábění dárečků pro maminky či předmětů k okrášlení dětského oddělení. Knihovnu navštěvují i děti z mateřských škol, protože jejich učitelky vědí, jak je důležité, aby si děti odmalička knih vážily a hlavně aby se brzy a dobře naučily samy číst. O Vánocích si děti ustrojily i vánoční stromek a proběhlo odpoledne s vánoční atmosférou – zpívaly se koledy, jedlo se cukroví a pil čaj a probíraly se vánoční zvyky. Také se četlo z knih o tom, jak se kde Vánoce slavily.
Ředitelka knihovny: Vlasta Rybínová

Komentáře nejsou povoleny.