Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování loňských prvňáčků na čtenáře 20. a 21. 9. 2021.
Stalo se již tradicí, že pan Král Čtenář II. Dobrotivý pasuje naší drobotinu na čtenáře. Tato naše malá slavnost se odehrává v krásném sále naší knihovny. Ceremoniáře se ujímá, také tradičně, paní hraběnka Kniha Mira von Katzendorf. Soudě podle veselé atmosféry mohu říct, že se pasování vydařilo.

Vítání občánků

Při obřadu Vítání občánků osloví naše knihovnice z dětského oddělení mladé maminky, pozve je do knihovny v rámci projektu „S knížkou do života“ a předá milou „knihovnickou“ pozornost. Pak už se jen těšíme na další malé čtenáře…vždyť knihy jsou úžasné! Vaše knihovnická babička Míra.

Potlach

Prázdniny jsou pryč, ale na našem Potlachu jsme je znovu oživili. Hádanky,které děti přinesli do prázdninové soutěže, byly o moři, slunci,prázdninách a radosti.S radostí jsme snědli i koláč se šlehačkou a společně vyluštili ještě pár hádanek navíc. Z knihovny zdraví knihovnická babička Míra.

Pasování prvňáčků 2019/2020

Včera a dnes proběhlo ve velkém sále knihovny slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Akce proběhla v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář“. Děti přivítala a před Jeho Veličenstvo mladého krále Čtenáře II. Laskavého předvedla hraběnka Kniha Mira von Katzendorf. Pasování bylo připraveno pro prvňáčky ze školního roku 2019/2020, kteří nemohli být pasováni v červnu z důvodu vyhlášení nouzového stavu.