Ceník

Ceník placených služeb a poplatků

Registrační poplatek
děti do 15 let 20 Kč/rok
dospělí čtenáři a mládež od 15 let 100 Kč/rok
důchodci starší 70 let zdarma
Smluvní poplatky
knihy, s pořizovací cenou vyšší než 400 Kč 10 Kč/kus
periodika, podle výše pořizovací ceny do 29 Kč zdarma
od 30 Kč do 39 Kč 2 Kč/kus
od 40 Kč do 79 Kč 5 Kč/kus
od 80 Kč 10 Kč/kus
Sankční poplatky
Ztráta čtenářského průkazu děti do 15 let 10 Kč
dospělí čtenáři a mládež od 15 let 20 Kč
Poškození čárového kódu v dokumentech 10 Kč
Poplatek z prodlení knihy 1. upomínka bez odeslání 10 Kč/kus
2. upomínka 20 Kč
3. upomínka 30 Kč
periodika 1. upomínka bez odeslání 3 Kč/kus
2. upomínka 6 Kč/kus
3. upomínka 9 Kč/kus
Další služby
MVS (meziknihovní výpůjční služba) 40 Kč/kus
rezervace dokumentu 5 Kč/kus
tisk – 1 tisková strana A4 4 Kč
kopírování 1 strana A4 2 Kč
oboustranně A4 3 Kč

Přihlášku čtenáře staršího 15 let si můžete stáhnout zde. Přihlášku vyplňte a osobně přineste. Tak abyste mohli být zaregistrováni.

Přihlášku čtenáře mladšího 15 let si můžete stáhnout zde. Zákonný zástupce dítěte přihlášku vyplní a poté je nutné přihlášku osobně přinést do dětského oddělení. Tak aby mohlo být budoucí čtenář zaregistrován.

Patnáctiletý čtenář je považován za dospělého v okamžiku ukončení základní školy.

Papírové přihlášky jsou k dispozici také v knihovně.