Dětský web

kyticky

Dětské oddělení

Akce pro děti v Městské knihovně Lovosice.


 • Březen = měsíc čtenářů! (3.3.2023)
 • V pondělí 6. března přijďte do dětského oddělení! (3.3.2023)
 • Bookstart, aneb S knížkou do života (20.2.2023)


  Projekt Bookstart, česky pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojuje i naše knihovna, aby zapojila aktivní rodiče a seznamovala společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.

  Co je obsahem projektu? Rodiny s novorozenci a dětmi v předškolním věku, kteří projeví zájem se projektu zúčastnit, získávají motivační balíček od knihovny k počátkům čtení. V knihovně, na vítání občánků, … Dětské oddělení knihovny připravuje pravidelná setkávání a lekce pro děti 0-6 let a jejich rodiče s hraním a předčítáním a nabízí prostor pro komunikaci a sdílení neformálních i formálních skupin rodičů a jejich dětí.

  Dětští psychologové a neurologové, pedagogové i logopedi stále častěji zdůrazňují, že intenzivní slovní komunikace a čtení (předčítání) dětem již od kojeneckého věku vede u nich později k lepší gramotnosti a větší představivosti i bohatší slovní zásobě. Pokud se tedy s dětmi hodně mluví a čte již v průběhu prvních tří let jejich života, kdy se jejich řečové centrum intenzivně rozvíjí, děti dříve mluví, čtou i píší, jsou lepšími čtenáři a později i studenty.

  V naší knihovně se na Vás a vaše malé ratolesti těšíme v rámci tohoto projektu vždy dvakrát do měsíce. Sledujte naše internetové stránky, sociální sítě nebo plakáty.

  Na akci není nutná rezervace a je zdarma.
  Více o projektu na www.sknizkoudozivota.cz a v dětském oddělení knihovny.

 • Pasování prvňáčků na čtenáře (21.9.2021)

  Pasování loňských prvňáčků na čtenáře 20. a 21. 9. 2021.
  Stalo se již tradicí, že pan Král Čtenář II. Dobrotivý pasuje naší drobotinu na čtenáře. Tato naše malá slavnost se odehrává v krásném sále naší knihovny. Ceremoniáře se ujímá, také tradičně, paní hraběnka Kniha Mira von Katzendorf. Soudě podle veselé atmosféry mohu říct, že se pasování vydařilo.

 • Vítání občánků (20.9.2021)

  Při obřadu Vítání občánků osloví naše knihovnice z dětského oddělení mladé maminky, pozve je do knihovny v rámci projektu „S knížkou do života“ a předá milou „knihovnickou“ pozornost. Pak už se jen těšíme na další malé čtenáře…vždyť knihy jsou úžasné! Vaše knihovnická babička Míra.

 • Potlach (20.9.2021)

  Prázdniny jsou pryč, ale na našem Potlachu jsme je znovu oživili. Hádanky,které děti přinesli do prázdninové soutěže, byly o moři, slunci,prázdninách a radosti.S radostí jsme snědli i koláč se šlehačkou a společně vyluštili ještě pár hádanek navíc. Z knihovny zdraví knihovnická babička Míra.

 • Prázdninové tvořivé dílny (22.6.2021)
 • Prázdninová soutěž (2.6.2021)
 • Pasování prvňáčků 2019/2020 (23.9.2020)

  Včera a dnes proběhlo ve velkém sále knihovny slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Akce proběhla v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář“. Děti přivítala a před Jeho Veličenstvo mladého krále Čtenáře II. Laskavého předvedla hraběnka Kniha Mira von Katzendorf. Pasování bylo připraveno pro prvňáčky ze školního roku 2019/2020, kteří nemohli být pasováni v červnu z důvodu vyhlášení nouzového stavu.

 • Tvořivá dílna (7.9.2020)
 • Potlach (4.9.2020)
 • Noc s Andersenem 2020 (4.9.2020)

  Náhradní termín noci s Andersenem je v pátek 9. října 2020

 • Tvořivá dílnička 19.8.2020 (21.8.2020)
 • Tvořivá dílnička 12.8.2020 (18.8.2020)
 • Tvořivá dílnička 15.7.2020 (16.7.2020)

  …a tady je tvořivá Anetka. S úsměvem „vykouzlila“ tři monogramy. Šikovní ale byli všichni.

 • Tvořivá dílnička 8. července 2020 (9.7.2020)

  Tak jsme zase vyzkoušeli něco trochu jiného. Jako podklad pro obrázek nám posloužila plata od vajíček. Děti i dospělí zkoušeli „co to dá“…a tady je výsledek.

 • Hravý úterek 28.7. (7.7.2020)
 • Prázdninové tvořivé dílny (10.6.2020)
 • Prázdninová soutěž pro děti (9.6.2020)
 • Noc s Andersenem 2020 (25.2.2020)

  Jako předchozí roky i letos se naše lovosická knihovna zúčastní Noci s Andersenem. Program bude překvapení…?
  Noc s Andersenem začne v pátek 27.3.2020 od 18,00 a bude končit v sobotu ráno v 8,00 28.3.2020.Ostatní informace se jako vždy dozvíte v dětském oddělení naší knihovny.Přihlášky jsou připraveny tamtéž.
  Všechny zdraví skřítek Knihovníček!

Další příspěvky