Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Každoročně SKIP ČR vyhlašuje projekt na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu registruje žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od ledna do června připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Na poslední besedě v červnu bývají děti symbolicky pasovány králem na čtenáře. Další odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

15. ročník: Ve školním roce 2022/2023 děti dostanou knihu spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové.

Datum konání: každoročně, od ledna do června.

Určeno: dětem, školám, školním třídám.

Do projektu je nutné se přihlásit.