Bookstart, aneb S knížkou do života


Projekt Bookstart, česky pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojuje i naše knihovna, aby zapojila aktivní rodiče a seznamovala společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.

Co je obsahem projektu? Rodiny s novorozenci a dětmi v předškolním věku, kteří projeví zájem se projektu zúčastnit, získávají motivační balíček od knihovny k počátkům čtení. V knihovně, na vítání občánků, … Dětské oddělení knihovny připravuje pravidelná setkávání a lekce pro děti 0-6 let a jejich rodiče s hraním a předčítáním a nabízí prostor pro komunikaci a sdílení neformálních i formálních skupin rodičů a jejich dětí.

Dětští psychologové a neurologové, pedagogové i logopedi stále častěji zdůrazňují, že intenzivní slovní komunikace a čtení (předčítání) dětem již od kojeneckého věku vede u nich později k lepší gramotnosti a větší představivosti i bohatší slovní zásobě. Pokud se tedy s dětmi hodně mluví a čte již v průběhu prvních tří let jejich života, kdy se jejich řečové centrum intenzivně rozvíjí, děti dříve mluví, čtou i píší, jsou lepšími čtenáři a později i studenty.

V naší knihovně se na Vás a vaše malé ratolesti těšíme v rámci tohoto projektu vždy dvakrát do měsíce. Sledujte naše internetové stránky, sociální sítě nebo plakáty.

Na akci není nutná rezervace a je zdarma.
Více o projektu na www.sknizkoudozivota.cz a v dětském oddělení knihovny.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování loňských prvňáčků na čtenáře 20. a 21. 9. 2021.
Stalo se již tradicí, že pan Král Čtenář II. Dobrotivý pasuje naší drobotinu na čtenáře. Tato naše malá slavnost se odehrává v krásném sále naší knihovny. Ceremoniáře se ujímá, také tradičně, paní hraběnka Kniha Mira von Katzendorf. Soudě podle veselé atmosféry mohu říct, že se pasování vydařilo.

Vítání občánků

Při obřadu Vítání občánků osloví naše knihovnice z dětského oddělení mladé maminky, pozve je do knihovny v rámci projektu “S knížkou do života” a předá milou “knihovnickou” pozornost. Pak už se jen těšíme na další malé čtenáře…vždyť knihy jsou úžasné! Vaše knihovnická babička Míra.

Potlach

Prázdniny jsou pryč, ale na našem Potlachu jsme je znovu oživili. Hádanky,které děti přinesli do prázdninové soutěže, byly o moři, slunci,prázdninách a radosti.S radostí jsme snědli i koláč se šlehačkou a společně vyluštili ještě pár hádanek navíc. Z knihovny zdraví knihovnická babička Míra.

Pasování prvňáčků 2019/2020

Včera a dnes proběhlo ve velkém sále knihovny slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Akce proběhla v rámci projektu “Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář”. Děti přivítala a před Jeho Veličenstvo mladého krále Čtenáře II. Laskavého předvedla hraběnka Kniha Mira von Katzendorf. Pasování bylo připraveno pro prvňáčky ze školního roku 2019/2020, kteří nemohli být pasováni v červnu z důvodu vyhlášení nouzového stavu.